Stimate Doamne!

brandus

  La acest început frumos de primăvară, Vă aduc cele mai sincere felicitări cu prilejul  Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie, împreună cu urări de sănătate și bunăstare pentru familiile Dumneavoastră.

  Sărbătoarea Feminităţii  ne oferă de fiecare dată un plăcut prilej de a Vă aduce în dar cele mai alese buchete îmbinate din florile sentimentelor de recunoştinţă,  dragoste şi adâncă revelaţie pentru firea Dumneavoastră dătătoare  de viaţă, conștientizând  că femeia este izvorul formării şi dezvoltării personalităţii umane, un permanent îndemn spre bine, linişte şi căldură în sufletele şi casele noastre.

  Sfătoase şi înţelepte  mame, bunicuțe dulci, generoase şi grijulii, soţii vrednice şi bune gospodine, fiice drăgălaşe şi duioase – sunteţi ca nişte divinităţi  în viaţa pământească.  

  Pentru că sunteți cele care înseninați zilele celor dragi, cele care  dați lumii  multă frumusețe, pentru că sunteți cele care găsiți în fiecare zi rezolvarea oricărei probleme, aplanarea oricărei nevoi a celor de alături, pentru că, deși mai oftați câteodată, o luați mereu de la capăt mai puternice și mai hotărâte, pentru că sufletul Măriilor Voastre știe ce este iubirea, cum se dăruiește și se primește ea.

  Cuvintele, chiar și cele mai alese, nu au puterea să cuprindă imensitatea valorilor, dimensiunea rostului aflării voastre pe Pământ. Ele, însă, cel puțin, fac să cunoașteți atitudinea celor care Vă înconjoară.

  Ne mândrim de faptul, că oriunde aţi munci, demonstraţi mult curaj şi perseverenţă, abnegaţie şi responsabilitate, spirit creator şi de iniţiativa, fermă şi ireproşabilă poziţie civică. Implicarea plenară  a Femeii în toate sferele vieții publice a fost și continuă a fi o pârghie importantă în crearea unei societăți prospere și armonioase.

  Vă transmit pe această cale respectul meu pentru tactul, devotamentul şi puterea de care daţi dovadă, chiar şi în situaţii mai puţin uşoare, reuşind să vă păstraţi feminitatea şi bunătatea sufletească.

  Vă dorim, dragi şi scumpe doamne şi domnişoare, să ne fiţi mereu sănătoase, iubite, apreciate şi preţuite la justa valoare, învăluite de mireasma prospeţimii şi prosperităţii, armonia bunăvoinţei, fericirii şi împlinirilor râvnite, liniște și lumină în casele Dumneavoastră.

  Cu deosebită considerație,
  Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești