Stimaţi primari, consilieri şi lucrători din administraţia publică locală!

  La 1 februarie, marcăm Ziua Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală.

  Această zi semnificativă a fost instituită la iniţiativa reprezentanţilor APL întru recunoaşterea importanţei şi valorii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în asigurarea autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat şi aprecierea rolului deosebit al reprezentanţilor autorităţilor publice în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi evoluţia social-economică şi culturală a comunităţilor.

  În procesul continuu de a construi o administraţie publică eficientă şi transparentă, anume Dumneavoastră sunteţi cei care asiguraţi acţiuni concrete cu efect direct şi fără amânare a doleanţelor stringente ale cetăţenilor. Este important si factorul uman în activitatea Dumneavoastră, căci, devotamentul, responsabilitatea, spiritul de iniţiativă, perseverenţa, atitudinea grijulie şi receptivă faţă de oameni vă permit să realizați obiective esențiale în toate domeniile.

  Vă dorim, ca sîrguinţa dumneavoastră să fie răsplătită cu binemeritată stimă și recunoştinţă din partea cetăţenilor.

  Vă dorim să aveți parte de nesecată energie, creativitate, idei şi obiective cutezătoare, pe care să le valorificaţi în continuare cu succes, lăsându-vă amprenta asupra calităţii vieţii în toată complexitatea sa, atât sub aspect social, cât şi economic.

  Multstimaţi primari, consilieri raionali şi locali, angajaţi şi prestatori de servicii publice locale din cadrul raionului, cu ocazia acestei sărbători, vă adresăm sincere urări de sănătate şi prosperitate, îndemnîndu-vă să fiţi mereu la fel de activi, cu spirit de iniţiativă şi responsabili în prestarea serviciilor publice de calitate, astfel ca cetăţenii să simtă mereu sprijinul şi aportul dumneavoastră în soluţionarea problemelor stringente ale comunităţii.

  În numele Consiliului raional, vă adresez sincere mulţumiri pentru munca pe care o desfăşuraţi şi vă urez succese în activitatea profesională.

  Vladimir Tăbîrță, vicepreşedintele raionului Făleşti