zli
 Toamna - anotimpul doldora de rodul podgoriilor, cînd se aştern frunze argintii pe cărările bătătorite, pașii ne poarta spre şcoală. Către ceea ce ne este de-o viaţă catedrala zbuciumului şi a frămîntului pentru a semăna lumină ocrotitoare şi a aduce încredere în ziua de mâine. Fiecare din noi păstrăm amintirea unui dascăl căruia îi spunem cu toată dragostea şi recunoştinţă “mulţumesc”, pentru lecţiile de demnitate, corectitudine şi responsabilitate. Datorită învățătorilor noștri suntem ceea ce suntem.

Dragi profesori!

 ZIUA LUCRĂTORULUI DIN ÎNVĂȚĂMÎNT constituie un minunat prilej de a Vă exprima recunoştinţa pentru dăruirea plenară în numele viitorului, efortul considerabil la făurirea potenţialului uman de mîine, responsabilitatea civică, dragostea nemărginită pentru copii, încredere în realizarea demersului educaţional.

 A le cultiva copiilor, adolescenţilor şi tinerilor sentimentul propriei lor valori, a-i face să fie capabili de a se bucura de performanţele societăţii în care trăiesc, asumîndu-și rol activ  în evoluţia ei, este misiunea profesorului.

 Este extrem de dificil a reda în cuvinte tot ceea ce înseamnă învățătorul în societate, dar cert e faptul că gratitudinea este incomensurabilă, dacă ne referim la menirea acestei categorii profesionale. Nu ne putem imagina nici măcar pentru o clipă modul în care ar arăta școala fără dumneavoastră, oamenii care aduceți echilibrul și cunoașterea în sufletul fiecărui copil. Oricine am fi, oriunde am activa, în această zi gîndurile se îndreaptă spre profesori, învățători, dascăli, spre oamenii pentru care copii sunt cartea lor de vizită.

 Toate florile recunoștinței, ale admirației și înaltei considerații sunt astăzi doar pentru Dumneavoastră, cei care purtați podoaba înțelepciunii și recunoștința din partea foștilor și actualilor discipoli. În pofida tuturor greutăţilor, profesorii rămân a fi cei de încredere piloni ai societăţii, deoarece întruchipează cele mai nobile valori — înţelepciunea, perseverenţa, încrederea în succes.

 Cu deosebite sentimente de respect, Vă adresez cele mai călduroase omagii cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, însoţite de sincere expresii de recunoștință şi mulţumire, pentru munca nobilă pe care o desfăşuraţi. Vă doresc clase pline de copii dornici de a parcurge, împreună cu dumneavoastră, traseul devenirii prin cunoaştere, formare, convingere şi afirmare.

 Să aveţi mereu parte de tihnă şi susţinere familială, trainică sănătate, energie, elan ascendent şi necontenită împlinire sufletească, generată de plăcuta senzație că, prin tot ce faceți, umpleți de sens existența numeroaselor destine umane, aduceți un aport veritabil în frumusețea și armonia lumii.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești