Multstimați reprezentanți ai generației de vîrsta Înțelepciunii!

felicitare site

  Cu  prilejul  Zilei Internaționale a Persoanelor Vîrstnice.

  Vă adresăm un mesaj de felicitare, Vă urăm să Vă bucurați de cele mai frumoase daruri ale vieții: sănătate, împlinire sufletească și dragostea celor apropiați.

  Chiar dacă viața nu întotdeauna V-a hărăzit un destin ușor, prin experiență și diplomație omenească, înfruntați cu demnitate și dăruire deplină toate greutățile, rămînînd fideli cauzei căreia V-ați consacrat.

  Rămîne doar cu plecăciune să admirăm energia, luciditatea, înțelepciunea, asprimea deopotrivă cu blîndețea, demnitatea, bărbăția și chipul Dumneavoastră, care s-au creat pe parcursul anilor.

  Chemîndu-vă la viața activă Vă urăm încă o dată multă sănătate, fericire, belșug și liniște sufletească. Iar întreaga societate să vă răsplătească din plin cu multă căldură, stimă și respect pentru truda depusă pe altarul raionului.

  Iraida BÎNZARI
  Președintele raionului Fălești