i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

Dragi concetăţeni !

 Clipe numărate ne mai despart  pînă la sosirea unui nou an pe care îl aşteptăm cu multă însufleţire, ca pe o magie prevestitoare de bune primeniri, noi perspective pentru fiecare din noi.

 La această răspântie dintre trecut şi viitor suntem cu toţi predispuşi să medităm asupra faptelor săvârșite pe parcursul anului care se termină, reliefând ajunsurile, pentru a le da amploare şi continuitate, nereuşitele, pentru a trage concluziile şi învăţămintele cuvenite, spre a nu le mai repeta  în anul care vine.

 Cu satisfacţie constatăm, că anul 2017 ne-a lăsat în moştenire o bună temelie pentru dinamizarea dezvoltării economice, sociale şi culturale a raionului. Datorită eforturilor eficient conjugate  ale autorităţilor publice, agenţilor economici şi comunităţii civile s-au înregistrat rezultate semnificative în domeniul producției, comerțului, lucrărilor de constructie, reparaţie şi întreţinere drumurilor.

 Roade mult mai bogate de grîne, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, fructe şi legume au adunat agricultorii raionului. Ascensiuni calitative s-au înregistrat în domeniile infrastructurii, educaţiei sănătăţii, culturii şi protecţiei sociale a populaţiei.

 Tuturor  celor, care, prin muncă plină de dăruire şi abnegaţie, şi-au adus aportul la obţinerea acestor realizări, le  adresăm  cu  mîndrie  înălţătoare   cuvinte de profundă mulţumire şi recunoştinţă.

 Sarcini şi obiective majore sunt preconizate pentru anul în devenire, care rezidă în modernizarea şi eficientizarea tuturor componentelor economice, creşterea acumulărilor la buget şi atragerea investiţiilor, continuarea proceselor de reformare în domeniile învăţămîntului, sănătăţii şi culturii, îmbunătăţirea infrastructurii şi calităţii vieţii populaţiei. Deci mai avem încă multe de făcut. Făleştenii dintotdeauna au dovedit, că sunt capabili de a-şi realiza în practică angajamentele asumate, să-şi ducă cu demnitate faima lor de fruntaşi în toate sferele de activitate, nu numai în Ţară, dar şi în afara  hotarelor ei. Deaceia suntem convinşi,  că şi în anul  ce ne stă în prag, vom  demonstra acest lucru cu multă virtute şi prisosinţă.

 Cu ocazia minunatelor Sărbători de iarnă, dragii locuitori ai raionului, Vă adresez din tot sufletul cele mai  călduroase felicitări, sincere şi alese urări de bine. Vă doresc tuturor un An Nou generos, rodnic, plin de sănătate, prosperitate şi bunăstare, succese şi realizări pe potriva aşteptărilor, armonie, linişte şi căldură în sufletele, inimile şi casele Dumneavoastră.

 Să privim în urmă cu indulgenţă şi iertare, înainte cu perseverenţă şi răbdare, nestăvilită încredere în forţele proprii şi doar înţelepciune.

 Fie ca Lumina sacră şi miraculoasă a acestor sărbători să ne ocrotească şi să ne călăuzească gîndurile şi paşii mereu şi pretutindeni.

 Iraida Bînzari
 Președintele raionului Fălești