i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

log felStimaţi locuitori ai raionului Făleşti

  În pragul sărbătorilor de iarnă, când colindul îşi porneşte drumul său de belşug, când lumina ne pătrunde în suflet pentru clipa cea de taină a nopţii de Crăciun, primiţi cele mai calde urări de fericire, sănătate şi împlinire.

  Sărbătorile de iarnă oferă prilejul de a mulţumi tuturor pentru munca de zi cu zi, depusă pe parcursul întregului an. Orice succes a fost posibil doar graţie aportului Dumneavoastră la îndeplinirea obiectivelor propuse pentru anul ce se apropie de sfârşit.

  Sunt multe acţiuni frumoase pe care le-am desfăşurat cu succes în comun cu partenerii, în speranţa că, prin tot ceea ce facem cu onestitate, suntem alături de acei care aşteaptă sprijinul şi susţinerea noastră.

 Încheiem încă un an plin de evenimente şi activităţi, care ne-au adus satisfacţie şi bucurie, realizări socio-economice, un an în care am avut oportunitatea să fim alături de familii şi să ne bucurăm din plin de orice clipă.

 În pragul sărbătorilor de iarnă facem un bilanţ asupra trecutului, o meditaţie asupra prezentului şi, cel mai important, asupra posibilităţii în care putem construi viitorul, un viitor în care dialogul şi cooperarea să fie puncte de reper la rezolvarea problemelor şi la consolidarea unei comunităţi prospere şi unite.

  În acest context, adresez sincere mulţumiri consilierilor raionali, primarilor oraşului, satelor şi comunelor din raion, partenerilor pentru colaborarea fructuoasă din acest an întru executarea obiectivelor trasate, angajaţilor din instituţiile publice pentru prestarea serviciilor de calitate, agricultorilor pentru obţinerea roadelor îmbelşugate, agenţilor economici pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea economică a raionului, tuturor persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de caritate şi voluntariat, şi, nu în ultimul rând, fiecărei familii, care asigură perpetuarea neamului omenesc şi promovează valorile morale şi spirituale.

  Ne apropiem cu paşi grăbiţi de ziua în care vom întoarce prima filă a anului 2019.

  Sunt momente cu totul speciale şi Vă îndemn să fiţi cu adevărat plini de înţelepciune, să treceţi cu uşurinţă momentele neplăcute, să gândiţi doar pozitiv, să aveţi dorinţa de a munci şi a ajunge unde râvniţi!

faf

 Îmi doresc ca cetăţenii raionului să fie împliniţi şi fericiţi, copiii să fie protejaţi, cei tineri să se dezvolte profesional şi să aducă plusvaloare societăţii, iar vârstnicii să aibă parte de grija celor dragi şi atenţia autorităţilor publice. Vă doresc răbdare, chibzuinţă şi unitate, pentru că, doar împreună, vom reuşi să aducem schimbările spre bine în societate!

  Fie ca lumina sfântă din noaptea de Crăciun să Vă dăruiască multă căldură în suflet şi în casă, să Vă umple inima de bucurie şi linişte, să Vă dea putere de muncă pentru realizarea deplină a viselor, să Vă aducă sănătate şi prosperitate.

  Plini de speranţă şi de încredere, călăuziţi de dragoste, alături de cei dragi, să mergem în anul care vine, pe drumul cutezanţelor, care să ne consolideze pentru un viitor prosper.

 

 Cu înaltă consideraţie,
 Iraida BÎNZARI, preşedintele raionului

Stimaţi  poliţiști!

  Cu ocazia sărbătorii profesionale, adresez cu deosebit respect şi consideraţie, cele mai sincere felicitări şi urări de bine tuturor colaboratorilor ce activează în acest domeniu.

  Consemnarea sărbătorii Dumneavoastră are o conotaţie deosebită pentru societatea noastră. Remarc acest fapt, deoarece la constituirea şi afirmarea statalităţii Republicii Moldova, un rol aparte îi revine Poliţiei Naţionale, care din momentul proclamării Independenţei Republicii Moldova, a stat și continua să stea la straja integrităţii ţării, asigurând ordinea publică şi securitatea vieţii cetăţenilor, promovând consecvent principiile unui stat de drept.

  În activitatea Dumneavoastră zi de zi dați dovadă de responsabilitate, profesionalism şi înalt devotament civic în onorarea obligaţiunilor de a preveni şi combate acţiunile antisociale, de a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, proprietatea publică şi cea privată, contribuind, în ultimă instanţă, la apărarea democraţiei constituţionale.  

  Vă felicitam, în primul rând, pentru eforturile depuse în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi asigurarea unui climat de ordine, siguranţă şi pace  în societate.

  Îmi exprim recunoştinţa faţă de efectivul Inspectoratului raional de Poliţie care zilnic dă dovadă de dăruire şi efort, competenţă şi curaj.

  Vă doresc să obţineţi în viitor succese deosebite, să aveţi multă forţă pentru a răspunde la orice provocare cu promptitudine şi maximă eficienţă.

   Vă transmitem gânduri bune de împliniri personale şi profesionale, putere de muncă, sănătate şi prosperitate.

Cu respect
Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești

 Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare care se sărbătorește anual în a patra  duminică a lunii noiembrie, am deosebita plăcere să adresez   sincere felicitări și urări de bine, tuturor truditorilor pământului, care și-au legat destinul de această muncă grea. Bazată pe tradiţiile seculare ale poporului, agricultura a cunoscut în Moldova o dezvoltare apreciabilă, graţie hărniciei, devotamentului şi responsabilităţii plugarilor noştri, care, de-a lungul anilor, au ştiut să păstreze dragostea faţă de glie.

 Sectorul agrar în care activați a fost şi rămâne pilonul de bază al economiei naționale, care determină în mare măsură bunăstarea poporului. Am parcurs împreună cu Dumneavoastră încă un an agricol plin de frământări, riscuri, dar şi plin de împliniri. În pofida tuturor dificultăților,  ați ales să continuați munca dumneavoastră aici, acasă, și să contribuiți la consolidarea și dezvoltarea continuă în domeniul agricol.  La acest sfârşit de toamnă, datorită Dumneavoastră, ţara are în hambare grâul necesar pentru panificaţie, cereale pentru sectorul zootehnic, fructe și legume.

 Cu siguranță, meritați pe deplin toată aprecierea concetățenilor noștri.

 Reiterîndu-mi profunda mea stimă şi recunoştinţă pentru munca Dumneavoastră grea, dar nobilă căreia Vă dedicați cu dăruire, Vă adresez multă sănătate, bunăstare și noi realizări în dezvoltarea sectorului agroalimentar şi, desigur, condiţii climaterice cât mai favorabile.

 Să nu uităm nici pentru o clipă că agricultorii sânt cei care, prin truda lor de zi cu zi, ne aduc pe masă pâinea noastră cea de toate zilele.

 Să ne dea Domnul un an agricol pe măsura așteptărilor!

 Cu înaltă considerație,
 Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești

Dragi tineri ai raionului Fălești!

  Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez calde felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului, împreună cu urări de ascensiune continuă pe calea succesului.

  Marcată anual, în a doua duminică a lunii noiembrie, Ziua Tineretului reprezintă sărbătoarea curajului, a inovației, a descoperirii și realizării celor mai îndrăznețe speranțe !

  De Voi depinde continuitatea liniei istorice a raionului nostru și a Republicii Moldova. Vă îndemn să faceți pași importanți   în dezvoltarea creativă și profesională, pentru a putea realiza schimbări în domeniul social, științific, cultural și pentru a fi pregătiți de a înfrunta toate provocările timpului. Acum ca niciodată, competența, mobilitatea, abilitatea de a lua decizii concrete și constructive sunt solicitate, trăsături pe care tineretul modern le posedă.  

  Cu tinerii, noi înfrumusețăm prezentul și creăm viitorul, având încrederea că această generație va fi reprezentată de oameni viguroși, pricepuți, sinceri care pot schimba și îmbunătăți viața și care vor asigura prosperitatea raionului. Păstrând cele mai bune tradiții ale plaiului nostru, sper că  și în continuare veți contribui la dezvoltarea și promovarea  raionului atât pe plan național cât și internațional.

  Trebuie să ştiţi că aveţi şanse egale de afirmare, indiferent de statutul social, abilităţi şi posibilităţi personale,  ca cetăţeni activi, trebuie doar să tindeţi spre realizarea scopurilor. Anume voi sunteți speranţa şi viitorul ţării, de voi depinde ce vom fi şi cum vom fi mâine, voi sunteţi cei ce ne inspiraţi încredere şi optimism.

  Vă doresc sănătate, fericire și dorință inepuizabilă de a atinge culmile succesului, să aveţi parte de multe realizări, şanse de afirmare şi un viitor aşa cum vi-l doriţi!

Bucuraţi-vă din plin de această perioadă, implicaţi-vă în activităţi interesante şi utile!

Fără tânăra generație, Republica Moldova nu ar fi o țară la fel de frumoasă, energică și consolidată. 

Cu deosebită considerație.
Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești

Stimați lucrători din domeniul transportului auto și  infrastructurii drumurilor!

zda Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din ramura transportului auto şi infrastructurii drumurilor, care se marchează tradițional în ultima duminică a lunii octombrie, vă adresez sincere felicitări însoţite de urări de bine.

 Incontestabil, munca pe care o prestați zi de zi este foarte complicată în condiţiile actuale, dar şi foarte responsabilă, este o muncă ce merită tot respectul nostru, al societăţii în întregime.

 Admir devotamentul și angajamentul Dumneavoastră profesional de care  dați dovadă în ultimii  ani la reabilitarea și modernizarea drumurilor, contribuind la sporirea calității serviciilor pe care le prestați și a siguranței  în trafic pentru cetățeni.

 Apreciez importanța activității dumneavoastră, care merită tot respectul şi îmi exprim recunoștința pentru efortul ce-l depuneți zi de zi pentru a crea confortul vital atît al cetățenilor raionului care călătoresc, cît și al oaspeților ce ne vizitează localitățile.

 Cu prilejul zilei profesionale, vă aduc sincere urări de sănătate, bunăstare şi împlinirea speranțelor de mai bine, dorindu-vă succes și realizări spre beneficiul dezvoltării economice a republicii noastre.

Călătorii fără primejdii! Drum bun şi drumuri bune!

Cu deosebită considerație,

Iraida BÎNZARI Președintele raionului