i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

zf 2018Stimaţi lucrători din domeniul financiar!

 Cu ocazia sărbătorii profesionale – Zilei financiarului, în numele Consiliului raional Fălești şi al meu personal, adresez cele mai sincere felicitări de bine şi sănătate tuturor financiarulu din Republica Moldova şi din raionul Fălești şi Vă mulţumesc pentru munca şi dăruirea prin care contribuiţi la funcţionalitatea sectorului financiar al ţării şi al raionului.

 Menţionez cu satisfacţie eforturile considerabile depuse de Dumneavoastră la formarea şi executarea bugetului raionului Fălești, manifestarea spiritului de iniţiativă în promovarea reformelor, în special în domeniul bugetar-fiscal, la implementarea noilor metode de planificare bugetară şi la crearea unui sistem bugetar durabil al ţării.

 Fie ca în această zi de august aprecierile să nu mai contenească în a Vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

Cu profund respect,

Iraida Bînzari

Președintele raionului Fălești

Stimați lucrători din domeniul construcțiilor

 Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din construcții, marcată tradițional în a doua duminică a lunii august, aducem sincere și frumoase urări tuturor constructorilor, arhitecților, proiectanților, designerilor, lucrătorilor de pe șantier și tuturor celor care activează în domeniul construcțiilor.

 Considerăm aportul specialiștilor din domeniul construcțiilor foarte important pentru prosperarea economică a țării, în special în ceea ce privește amenajarea și planificarea teritoriului, arhitectura, urbanismul și activitatea de construcții. Grație muncii dumneavoastră asidue, realizate cu multă dedicație și profesionalism, astăzi se construiesc tot mai multe clădiri moderne și originale, precum și obiecte de infrastructură performante menite să servească necesităților locuitorilor.

 Înfruntând cu dârzenie și demnitate căldura și frigul, ploaia și vântul, toate provocările de ordin economico - financiar ale contemporanităţii, dumneavoastră reuşiţi să înălțați noi şi minunate edificii, să renovaţi şi să daţi un aspect modern celor construite în trecut, contribuind astfel la crearea unei plăcute şi atractive imagini a localităţilor, cât şi unor condiţii optimale, agreabile şi confortabile de muncă și căsnicie pentru cetăţenii raionului.

 Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți zi de zi participând la schimbarea aspectului arhitectural al localităților raionului.   Vă doresc sănătate, creativitate, longevitate, recunoaştere şi recunoştinţă de la cei cărora le îmbunătăţiți condiţiile de viaţă, să aveți inspirație și forță pentru proiecte interesante, valoroase și cît mai multe realizări profesionale pe viitor.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

Stimați funcționari publici!

  flori msg  Acum 6 ani  în Republica Moldova a fost instituită sărbătoarea profesională Ziua funcționarului public, ca urmare a conștientizării rolului și importanței majore a activității funcționarului public. Această semnificativă sărbătoare, marcată anual la 23 iunie, reprezintă nu doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, dar un bun prilej de apreciere a muncii pline de dăruire, depuse de funcţionarii publici spre binele cetăţenilor noştri, dar şi de reflecţie asupra importanţei unui serviciu public de calitate în consolidarea statului cu instituţii puternice. Capacitatea instituţiilor publice este generată de responsabilitatea, eficiența, transparența şi profesionalismul de care dați dovadă cu aspiraţii spre performanţe şi schimbări pentru cetățeni în scopul asigurării unei guvernări eficiente.

    Munca funcționarilor publici este necesară și importantă  pentru oameni, de la gândirea și elaborarea politicilor publice, menite să ofere soluții sistemice pentru dezvoltarea fiecărui sector, până la implementarea acestor politici și asigurarea bunei administrări a serviciilor publice.

  Activând în instituțiile publice permanent manifestați spirit creator și de inițiativă, perseverență, profesionalism, dăruire de sine și înaltă responsabilitate față de exercitarea atribuțiilor de serviciu, reușiți să consolidați capacitățile și potențialul serviciilor publice, să făuriți lucruri frumoase și importante în domeniile gestionate, care, bineînțeles, nu sunt trecute cu vederea, fiind răsplătite cu discernământ prin recunoștința și stima din partea cetățenilor.

   Și în acest context, exprim ferma convingere, că aceste nobile calități civice și profesionale, care vă caracterizează, armonia și colaborarea, devotamentul și consacrarea cu plenitudine misiunii de funcționar public, atitudinea grijulie, receptivă, nepărtinitoare față de oameni vor domina și în continuare, contopindu-se în mod firesc cu sensul demnității Dumneavoastră.

  Fie ca această sărbătoare să vă inspire idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămâneţi deosebit de importanţi pentru societate şi eficienţi ca funcţionari publici.

  Efortul  Dumneavoastră pe care îl depuneți în serviciul public reprezintă un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, iar spiritul de autoperfecţionare de care dați dovadă zi de zi contribuie la realizarea celui mai important obiectiv – fortificarea statului Republica Moldova și activitatea competentă în interesul cetățenilor.

Cu înaltă considerațiune,
Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești

med farmMultstimați lucrători medicali și farmaciști!

 Luna iunie amintește totdeauna despre importanța meseriei Dumneavoastră, marcând la nivel republican, în a treia duminică Ziua Profesională a Lucrătorului Medical.

 Instituirea acestei sărbători profesionale prin Hotărîre de Guvern, la fel ca și reformele de ultimă oră care se realizează pe segmentul sănătate denotă atitudinea constructivă a structurilor de stat față de ocrotirea sănătății populației.