suflet de floare  Consemnată  anual în a treia duminică a lunii septembrie,  „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”, îmi oferă plăcutul prilej să Vă  transmit sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activează în acest domeniu. Îmi exprim întreaga recunoștinţă pentru eforturile Dumneavoastră în deservirea și consilierea socială a populaţiei, pentru implicarea, dăruirea de care daţi dovadă și pentru suportul continuu pe care îl acordaţi zi de zi familiilor și copiilor  din raionul nostru.

  Prin munca asiduă pe care o depuneţi în slujba comunităţii, Dumneavoastră sunteţi cei care aduceţi o contribuţie considerabilă în asigurarea bunăstării populaţiei și asigurarea condiţiilor necesare pentru a trăi o viaţă decentă acasă, alături de cei dragi, implicînd  în munca zi de zi valori fundamentale cum ar fi: încrederea, bunătatea, respectul, iubirea de oameni, prietenia, echitatea socială, competenţa și integritatea profesională.

  Prin implementarea eficientă a politicilor sociale, oferim astfel rezultate  în reducerea sărăciei, în formarea unei forţe de muncă sănătoase și nu în ultimul rând a unei ţări  care se bucură de bunăstarea socială.

  În acest scop, vom sprijini și îmbunătăţi și în continuare abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social, ceea ce le va permite să-și îndeplinească la cel mai înalt nivel  performanţele lor profesionale.

  Vă urez multă sănătate și forţe suficiente pentru a putea fi alături de cei pentru care sunteţi sprijin și speranţă. Dumneavoastră sunteţi persoanele cărora bătrânii le împărtășesc amarul și înţelepciunea, copiii rămași fără îngrijire părintească Vă împărtășesc bucuriile și tristeţile, familiile în dificultate Vă împărtășesc nevoile zilnice, dar și lecţiile de viaţă despre rezistenţă și perseverență …

         Sunteţi omul de suflet, care îi ascultă și le alină durerea. 

Cu deosebit respect,

Viorel Babii, Președintele raionului Fălești

Stimați militari, angajați ai Armatei Naționale, stimați veterani!

   Astăzi, marcăm 28 de ani de la crearea Armatei Naţionale, prilej de a Vă adresa sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale.

  Este o zi cu o rezonanță specială în conștiința și istoria poporului nostru. Armata Națională este acea instituție, care de 28 de ani acționează permanent în slujba poporului, fiind fidelă misiunilor încredințate de a apăra independența, suveranitatea și integritatea teritorială.

  Armata Naţională este o expresie a legăturilor strânse între generaţii şi este o continuitate a tradiţiilor strămoşilor noştri de a servi cu cinste, onoare şi demnitate Patria. Această zi este şi una de recunoştinţă pentru militari din partea poporului nostru pentru simţul datoriei, profesionalismul şi abnegaţia de care daţi dovadă fiind alături de cetăţenii noştri, apărând pacea şi liniştea, luptând cu consecinţele calamităţilor naturale.

 imza2 Armata Naţională este o şcoală a patriotismului, a dragostei şi respectului cetăţeanului pentru neam şi ţara sa. Serviciul militar este şi un bun prilej pentru dezvoltarea culturii fizice, etice şi morale a tinerii generaţii, este un examen de maturitate şi de atitudine caritabilă faţă de toţi cetăţenii ţării. În cadrul Armatei Naţionale se educă responsabilitatea civică, modul de convieţuire şi conlucrare a reprezentanţilor tuturor etniilor care alcătuiesc naţiunea moldovenească.

  Înaltul simţ al datoriei, curajul şi bărbăţia militarilor vor permite şi în continuare asigurarea securităţii militare a ţării şi îndeplinirea angajamentelor internaţionale.

  Vă adresez sincere urări de sănătate, prosperare, bucurii, noi realizări, împliniri pe plan profesional și personal.

Cu înaltă considerație,

Viorel BABII, Președintele raionului Fălești

 

Dragi  elevi, stimați părinți și profesori!

clopotel  Începutul anului școlar a fost și rămâne dintotdeauna o zi promițătoare. Acest nou început ne readuce, în fiecare an, ca pe o familie, în spațiul școlii.

  Școala este un loc de o menire deosebită. Aici, nu doar de dragul metaforei fiind spus, se ticluiește viitorul - cel propriu și cel al comunității.

  Celor mici, care pășesc pentru prima data pragul în Țara Cunoștințelor, Vă doresc un început de bun augur.

  Celor, care vă reîntoarceți după vacant a mare la școală, vă urez să aveți parte de amplificarea succeselor anterior atestate.

  Stimați părinți, vă felicit că aveți fericita ocazie să beneficieze copiii Dvs de studii și vă îndemn  să consolidați parteneriatul cu școala , aducându-l la noi împliniri.

  Distinși profesori, mulțumindu-vă că ați răspuns imperativelor anului școlar precedent. Vă doresc alte noi reușite profesionale și prețuire din partea societății.

  Într-un ceas bun și start reușit tuturor în anul de studii 2019-2020!

Cu sentimente alese,
Președintele raionului Viorel BABII

mes 27 aug 2018  27 august este ziua cînd întreg poporul moldovenesc marchează Ziua Independenței Republicii Moldova. Eveniment cu o conotație istorică deosebită  pentru toți locuitorii țării noastre și un bun prilej pentru a ne aminti de unde am pornit, cum am evoluat și ce am obținut în această    perioadă de timp.

  Proclamarea Independenței Republicii Moldova este un imperativ al timpului, o parte componentă a proceselor europene de democratizare și afirmare a libertății, independenței și unității naționale.

  Responsabilitatea făuririi unui stat modern și puternic, valorificarea tezaurului cultural-lingvistic al poporului nostru, educația tinerii generații în spiritul patriotismului și respectului pentru valorile plaiului moldav sînt doar cîteva imperative importante de realizat de către autoritățile și cetățenii țării noastre.

Stimați lucrători din sistemul financiar!

sectorul financiar  Cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră profesionale — Ziua financiarului, consemnată anual la 15 august, aduc sincere mulţumiri tuturor colaboratorilor ce activează în acest domeniu, pentru aportul la dezvoltarea sectorului financiar. 

  Sistemul finanțelor publice joacă un rol cheie în dezvoltarea și consolidarea economiei naționale. Fiecare angajat din domeniul financiar contribuie la dezvoltarea și promovarea politicilor sectoriale, la asigurarea funcționalității sectorului financiar al raionului și a  țării, în concordanță cu exigențele economiei de piață, întru asigurarea dezvoltării durabile și creșterii economice a Republicii Moldova, în contextul aspirațiilor de integrare europeană.

ziua financiarului ziua financiarului  Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci când  este administrat de oameni competenţi şi dedicaţi. 

  Îmi exprim înalta apreciere a activității importante și eforturilor depuse de fiecare angajat al sectorului financiar, mulțumiri pentru neobosita trudă a Domniilor Voastre, pentru profesionalism şi abnegaţie. Vă dorim succese și realizări remarcabile în activitatea profesională, multă sănătate, prosperare și împlinire personală. Să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii Dvs profesionale. Prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească în munca pe care o realizaţi, izbânzi în sectorul de mare răspundere, căruia îi consacraţi întregul potenţial intelectual şi fizic de care dispuneţi.

  Cu  deosebit respect, Viorel BABII, Președintele raionului Fălești.