Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Mult stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei!

  A devenit deja o frumoasă tradiţie de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie, sărbătoarea  profesională dedicată meseriei pe care aţi îmbrăţişat-o.

27299 ziua protectie etc

  Devotamentul, responsabilitatea și dăruirea de sine sunt calitățile pe care le manifestați zilnic în raport cu aceste persoane defavorizate, lipsite de orice posibilități. Sunteți cei care deschideți poarta suferindului la fiecare chemare pe ploaie și pe vânt, pe arșiţă sau ninsoare, sunteți cei care ștergeți lacrima unui bătrân uitat, cei care mângâiați creștetul unui copil nefericit, cei care oferiți adăpost unui trecător necăjit, cei care veniți cu un sfat pentru o mamă disperată. Dumneavoastră sunteți cei care vedeți zâmbetele recunoștinței și trăiți bucuria că ați contribuit la asta. Poate că nici-o altă profesie nu cere un asemenea umanism nelimitat, compasiune, răbdare și credință în oameni, ca munca unui asistent social. 

  Toate gândurile de bine și apreciere pleacă în adresa tuturor celor care au muncit fidel și cu bunăvoință pentru oferirea unui sprijin persoanelor nevoiașe. Din partea Consiliului raional dar şi al meu personal Vă doresc împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur, optimism şi  noi performanţe în tot ceea ce faceţi pentru binele societăţii.

  Cu aleasă consideraţie, preşedintele raionului Fălești,
  Sergiu Fîntîna

  Mai multe fotografii

Stimați silvicultori!

  Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, „Ziua lucrătorului din Silvicultură” pe care o marcați anual în a 3-a sâmbătă a lunii septembrie, Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urări de bine şi prosperitate.

  Sărbătoarea dumneavoastră profesională ne oferă o prielnică și plăcută ocazie de a vă adresa un sublim omagiu, însoțit de sincere urări de bine, profundă recunoștință pentru munca plină de dăruire și abnegație pe care zilnic o depuneți întru protejarea și dezvoltarea fondului forestier. Prin eforturi fizice și investiții sufletești, gestionare corectă  și prudentă a acestui patrimoniu reușiți să asigurați crearea unei ambianțe de stabilitate ecologică și echilibru al factorilor de mediu, în care omul să poată conviețui  într-o bună armonie cu natura.

  Am ferma convingere că şi pe viitor, cu dragoste şi stimă faţă de acest patrimoniu naţional, veţi asigura o dezvoltare coerentă şi durabilă a sectorului forestier, precum şi o îmbunătăţire a imaginii silvicultorului în societate.

  Vă doresc mult curaj şi inspiraţie în realizarea obiectivelor trasate, a lucrurilor bune şi frumoase, înţelepciune şi gânduri pozitive, siguranţă în ziua de mâine, bunăstare şi multă sănătate familiilor Dumneavoastră.

  Cu respect, președintele raionului Fălești, Sergiu Fîntîna

Stimaţi ofiţeri, subofiţeri, soldaţi şi angajaţi civili,
militari în rezervă ai Armatei Naţionale!

  Ziua Armatei Naționale este marcată anual la data de 3 septembrie. Este o zi cu o rezonanță specială în istoria poporului nostru. Armata Națională este acea instituție, care mai mult de trei decenii acționează permanent în slujba poporului, fiind fidelă misiunilor încredințate de a apăra independența, suveranitatea și integritatea teritorială.

amn

  În acest context, transmit tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă și efortul depus zi de zi.

  Vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate, realizări în activitatea profesională, putere și capacitate pentru continuarea lucrului făcut cu competență și dăruire. Bucurie și bunăstare familiilor Dumneavoastră!

  Cu respect,
  Sergiu Fîntîna
  Președintele raionului Fălești

Dragi elevi, stimați părinți, onorați profesori!

  Prima zi de școală este un eveniment important în viața fiecărui om. Primul sunet marchează începutul unei noi etape în viață: trecerea de la copilărie spre maturitate.

  Școala este un loc de o menire deosebită. Aici se ticluiește viitorul - cel propriu și cel al comunității.

  Dragi elevi care pășiți pentru prima dată pe tărâmul cunoștințelor!! Vă doresc ca școala să vă inspire să cercetați totul cu curiozitate, să ascultați atent ce se întâmplă în jurul vostru și atunci veți descoperi o lume total nouă pentru voi!

  Celor elevi, care vă reîntoarceți după vacanta mare la școală, vă urez să aveți parte de amplificarea succeselor anterior atestate.

 Onorați profesori! Stimați părinți! Vă doresc multă sănătate, răbdare, putere şi înţelepciune pentru a creşte şi educa personalităţi adevărate.

  Tuturor un frumos nou an școlar și plin de succes!

  Sergiu Fîntîna
  Președintele raionului Fălești

 


ylm  Tradițional, în ultima zi a lunii lui gustar, celebrăm una dintre cele mai importante elemente definitorii ale identităţii noastre naţionale – „Limba Noastră”, care reprezintă gloria neamului, valoarea şi bogăţia tradiţiilor care ne unesc într-o mare comunitate spirituală pe toţi cei care o vorbim, indiferent de locul unde trăim. 

  Sărbătoarea „Limba noastră” celebrată la 31 august, este un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim, pentru că este tezaurul cel mai de preţ pe care-l moştenesc copiii de la părinţi şi care merită să fie păstrat de generaţiile ce-l primesc.

  Este o zi în care ne sărbătorim moștenirea și valorile comune, când putem afirma cu mândrie că limba pe care o vorbim este piatra de temelie a identității noastre naționale.

  Menirea limbii pe care o vorbim este să creăm un spațiu comun de gândire, opinii, speranțe și realizări.

  Stimați locuitori ai raionului Fălești!

  În această zi frumoasă de sărbătoare, vă îndemn să continuați promovarea identităţii lingvistice prin vorbă şi cultură. Vă doresc tuturor multă perseverenţă, curaj şi echilibru în tot ceea ce faceți şi vorbiți. Să aveți parte de sănătate, bunăstare și realizarea tuturor aspirațiilor.

Cu stimă
Sergiu Fîntîna
Președintele raionului Fălești