Stimați colaboratori ai Serviciului protecție civilă !

  ZSÎmi face o deosebită plăcere să vă felicit cu sărbătoarea dumneavoastră profesională – Ziua Salvatorului.

  Instituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 210 din 21.02.2002, Ziua de 5 aprilie este un bun prilej de ne exprima aprecierea și recunoștința cu care ajutați zi de zi cetățenii, oferind astfel un climat al siguranței și al încrederii.

  Această sărbătoare are rolul de a evidenția importanța inestimabilă a muncii dumneavoastră pentru societate.

  Dumneavoastră sunteți cei care vă onorați atribuțiile de serviciu cu o pregătire adecvată, cu eficiență și bună organizare, lucruri deosebit de importante în situații și intervenții foarte dificile care uneori pot pune în pericol  chiar propria viață și a tuturor celor implicați.

  Fie ca devotamentul, curajul şi sacrificiul de care daţi dovadă în îndeplinirea misiunilor de serviciu să vă însoţească oricând.

  Vă urez să vă bucurați din plin de aprecierea celor din jur, sănătate prosperare, succese în plan profesional și familial

Cu respect,
Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești

Stimaţi  CONTABILI !

gsgs  Având în vedere importanţa economică şi financiară a activităţii contabile şi ținând cont de rolul şi responsabilitatea specialiştilor care activează în domeniul contabilităţii, ziua de 4 aprilie  este plăcutul  prilejul de a Vă adresa calde şi sincere felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră profesională - Ziua Contabilului.

 În contextul dezvoltărilor permanente, evoluţiilor economice, contabilul este profesionistul care contribuie considerabil la îmbunătăţirea climatului economic şi la stabilirea încrederii publicului în serviciile prestate. Abordarea profesională, manifestarea independentă şi transparentă în desfăşurarea misiunilor de contabil, elaborarea unor rapoarte financiare de calitate, conform standardelor internaţionale şi naţionale în domeniul, satisfacerea interesului public demonstrează că Dumneavoastră îndepliniți un  rol important în societate de gestionare și păstrare a echilibrului financiar. Prin competenţele de care dispuneţi, sunteţi capabili de a găsi oricând o soluţie servind onest şi eficient interesul autorității sau a întreprinderii.

  Fiţi corecţi şi în continuare în activitatea pe care o desfăşuraţi, nu vă lăsaţi copleşiţi de greutăţi şi fiţi mândri că prin aportul fiecăruia dintre Dvs, autoritatea publică, întreprinderea sau compania în care activaţi  are şanse reale de prosperare.

  Vă adresez viaţă lungă, cu sănătate, putere şi încredere pentru continuarea prestaţiilor, pe care le acordaţi zilnic cu dăruire şi corectitudine. Să  aveţi realizări frumoase în nobila misiune profesională căreia V-aţi dedicat şi să Vă însoţească mereu în activitate succesul, perseverenţa, profesionalismul, creativitatea şi responsabilitatea.

  Succese  şi realizări profesionale.

Cu  deosebit respect,
Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești

Stimate Doamne!

brandus

  La acest început frumos de primăvară, Vă aduc cele mai sincere felicitări cu prilejul  Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie, împreună cu urări de sănătate și bunăstare pentru familiile Dumneavoastră.

  Sărbătoarea Feminităţii  ne oferă de fiecare dată un plăcut prilej de a Vă aduce în dar cele mai alese buchete îmbinate din florile sentimentelor de recunoştinţă,  dragoste şi adâncă revelaţie pentru firea Dumneavoastră dătătoare  de viaţă, conștientizând  că femeia este izvorul formării şi dezvoltării personalităţii umane, un permanent îndemn spre bine, linişte şi căldură în sufletele şi casele noastre.

  Sfătoase şi înţelepte  mame, bunicuțe dulci, generoase şi grijulii, soţii vrednice şi bune gospodine, fiice drăgălaşe şi duioase – sunteţi ca nişte divinităţi  în viaţa pământească.  

  Pentru că sunteți cele care înseninați zilele celor dragi, cele care  dați lumii  multă frumusețe, pentru că sunteți cele care găsiți în fiecare zi rezolvarea oricărei probleme, aplanarea oricărei nevoi a celor de alături, pentru că, deși mai oftați câteodată, o luați mereu de la capăt mai puternice și mai hotărâte, pentru că sufletul Măriilor Voastre știe ce este iubirea, cum se dăruiește și se primește ea.

  Cuvintele, chiar și cele mai alese, nu au puterea să cuprindă imensitatea valorilor, dimensiunea rostului aflării voastre pe Pământ. Ele, însă, cel puțin, fac să cunoașteți atitudinea celor care Vă înconjoară.

  Ne mândrim de faptul, că oriunde aţi munci, demonstraţi mult curaj şi perseverenţă, abnegaţie şi responsabilitate, spirit creator şi de iniţiativa, fermă şi ireproşabilă poziţie civică. Implicarea plenară  a Femeii în toate sferele vieții publice a fost și continuă a fi o pârghie importantă în crearea unei societăți prospere și armonioase.

  Vă transmit pe această cale respectul meu pentru tactul, devotamentul şi puterea de care daţi dovadă, chiar şi în situaţii mai puţin uşoare, reuşind să vă păstraţi feminitatea şi bunătatea sufletească.

  Vă dorim, dragi şi scumpe doamne şi domnişoare, să ne fiţi mereu sănătoase, iubite, apreciate şi preţuite la justa valoare, învăluite de mireasma prospeţimii şi prosperităţii, armonia bunăvoinţei, fericirii şi împlinirilor râvnite, liniște și lumină în casele Dumneavoastră.

  Cu deosebită considerație,
  Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești

 

 Stimaţi primari, consilieri şi lucrători din administraţia publică locală!

  La 1 februarie, marcăm Ziua Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală.

  Această zi semnificativă a fost instituită la iniţiativa reprezentanţilor APL întru recunoaşterea importanţei şi valorii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în asigurarea autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat şi aprecierea rolului deosebit al reprezentanţilor autorităţilor publice în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi evoluţia social-economică şi culturală a comunităţilor.

  În procesul continuu de a construi o administraţie publică eficientă şi transparentă, anume Dumneavoastră sunteţi cei care asiguraţi acţiuni concrete cu efect direct şi fără amânare a doleanţelor stringente ale cetăţenilor. Este important si factorul uman în activitatea Dumneavoastră, căci, devotamentul, responsabilitatea, spiritul de iniţiativă, perseverenţa, atitudinea grijulie şi receptivă faţă de oameni vă permit să realizați obiective esențiale în toate domeniile.

  Vă dorim, ca sîrguinţa dumneavoastră să fie răsplătită cu binemeritată stimă și recunoştinţă din partea cetăţenilor.

  Vă dorim să aveți parte de nesecată energie, creativitate, idei şi obiective cutezătoare, pe care să le valorificaţi în continuare cu succes, lăsându-vă amprenta asupra calităţii vieţii în toată complexitatea sa, atât sub aspect social, cât şi economic.

  Multstimaţi primari, consilieri raionali şi locali, angajaţi şi prestatori de servicii publice locale din cadrul raionului, cu ocazia acestei sărbători, vă adresăm sincere urări de sănătate şi prosperitate, îndemnîndu-vă să fiţi mereu la fel de activi, cu spirit de iniţiativă şi responsabili în prestarea serviciilor publice de calitate, astfel ca cetăţenii să simtă mereu sprijinul şi aportul dumneavoastră în soluţionarea problemelor stringente ale comunităţii.

  În numele Consiliului raional, vă adresez sincere mulţumiri pentru munca pe care o desfăşuraţi şi vă urez succese în activitatea profesională.

  Vladimir Tăbîrță, vicepreşedintele raionului Făleşti

Stimați colaboratori ai procuraturii!

proc

  Devenind o bună  tradiţie, Ziua Lucrătorului Procuraturii  s-a înscris temeinic  în calendarul sărbătorilor profesionale, zi care ne oferă  prilejul să adresăm tuturor colaboratorilor Procuraturii, sincere felicitări.

  Marcată anual la 29 ianuarie, este prilejul de a ne exprima respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii. Utilizând toate pârghiile disponibile,V-aţi angajat plenar în actul de înfăptuire a justiţiei - proces interminabil, în care susţineţi zi de zi în faţa justiţiabilului examenul de capacitate de a-i asigura drepturile şi libertăţile fundamentale.

 Vă dorim ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de societate. Urări de bine şi sănătate transmitem și veteranilor Procuraturii, care şi-au făcut cu cinste datoria, demonstrând fidelitate cauzei, fiind un exemplu demn de urmat.

 Mesajul este adresat şi viitorilor procurori, care se formează în această calitate în aulele universităților din țară, fiind instruiţi, îndrumaţi prin labirintul fenomenelor juridice, variate şi complicate.

 Îmi exprim  respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca pe care o desfășurați. Într-o societate democratică, Dumneavoastră aveți un rol primordial, de a consolida statul de drept, de a asigura supremaţia legii și protecţia drepturilor şi libertăţilor oamenilor, consolidarea încrederii cetățenilor în această instituție.

 

Cu deosebită considerație,

Vladimir TĂBÎRȚĂ, vicepreședintele raionului Fălești