ccmStimați lucrători din domeniul comerțului

A treia duminică din luna iulie este declarată prin Hotărîre de Guvern drept sărbătoare profesională - Ziua Lucrătorului din Comerț. Cu acest prilej, exprim sincere felicitări tuturor celor care își aduc aportul pentru dezvoltarea economică a raionului  și facilitarea comerțului.

Comerțul este un instrument fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă a economiei atît la nivel național, cît și la nivel global. Astfel, Republica Moldova promovează politici privind evoluția și prosperarea comerțului prin intermediul adoptării standardelor europene, internaționale și regionale, contribuind  la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului și libera circulație a mărfurilor, ce oferă noi oportunități de dezvoltare și creștere economică.

Succesele înregistrate în domeniul comerțului denotă faptul că eforturile lucrătorilor din comerț se materializează în progrese importante, ce favorizează modernizarea operațiunilor din comerț bazate pe transparență și concurență loială.

Apreciez munca fiecărui lucrător din comerț pentru gradul înalt de profesionalism, devotament, disciplină și dedicație în fortificarea acestei ramuri ce duce la îmbunătăţirea nivelului de servire şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor.

Vă doresc sănătate, noi idei și oportunități de dezvoltare, să aveţi parte de succese şi realizări mari în plan profesional, iar munca Domniilor voastre să vă aducă mereu satisfacţii şi bucurii!

Cu profund respect,
Viorel BABII, Președintele raionului Fălești

 

Stimați funcționari publici!

zfpcrf   Înscrisă temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale, Ziua Funcţionarului Public ne oferă plăcutul prilej să reliefăm şi apreciem importanţa activităţii nobile a Dumneavoastră.  

 Cu acest prilej, îmi exprim dorința de a  felicita pe toți funcționarii publici care contribuie la dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de administrare publică din raion.

   Instituită la 23 iunie, Ziua profesională a funcţionarului public  confirmă importanţa rolului funcţionarului public în fortificarea statului. Grație devotamentului, disciplinei, profesionalismului, responsabilității civice, precum și a prerogativei esențiale de asigurare a serviciilor publice de calitate, funcționarii publici aduc un aport considerabil pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat, precum și creșterea puterii statului. Puterea  unui stat este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. De corectitudinea, competența și capacitățile organizatorice ale fiecărui funcționar public depinde succesul și realizarea obiectivelor propuse de către organele administrației publice.

Multstimaţi lucrători medicali şi farmacişti!

Var  Tradiţional, în a treia duminică a lunii iunie celebrăm Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului, sărbătoarea profesiei Dumneavoastră - eveniment de omagiu adus oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigilenţă la straja sănătăţii noastre.

  Medicina din  Republica Moldova este una  cu tradiție, medicii noștri s-au  afirmat profesional atât  pe plan raional, național și chiar internațional.

  Sunt rare ocazii când ne putem exprima admirația și respectul pentru oamenii care veghează viața, uneori prin jertfirea propriei vieți. Arta de a-i face pe oameni sănătoși, căci anume așa a apreciat Hippocrate medicina în jurământul său milenar, este cea mai puternică, pentru că grație ei, grație Dumneavoastră, celor care profesați medicina,  dăinuiește omenirea.

buc flor  Noi, făleştenii , ne mândrim, de actualul potenţial medical şi farmaceutic al raionului care îşi onorează atribuţiile de serviciu cu pasiune şi demnitate, responsabilitate, abnegaţie şi măiestrie profesională. Medicul a reuşit mereu să asigure securitatea sănătăţii cetăţenilor, aducând bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, o rază de încredere şi speranţă suferindului, tratând maladia şi sufletul în baza simplei chemări a inimii.

  Vă mulţumesc pentru orele de nesomn, pentru abnegația și dăruirea cu care tratați pacienții, pentru faptul că folosiți experiența și capacitățile Dumneavoastră, intrând în orice casă – pe viscol, ploi sau arșiță – pentru a-i face pe oameni sănătoși. 

  Vă urez multă sănătate,  viaţă plină de realizări şi succese,  bunăstare şi prosperitate, să aveți aprecierea şi recunoştinţa pacienților.

  La mulți ani!

 Cu profund respect şi deosebită consideraţie
 Viorel BABII, Președintele raionului Fălești

Stimaţi lucrători și veterani ai sistemului bancar

  Cu ocazia sărbătorii profesionale, Ziua Lucrătorului Bancar marcată anual  la 4 iunie în Republica Moldova, îmi oferă plăcutul prilej să Vă adresez  sincere felicitări și urări de bine.

  Sistemul bancar din Republica Moldova de la înființarea sa a fost și continue să fie unul din pilonii de bază ai scenei economice moldovenești, contribuind eficient la realizarea transformărilor şi modernizărilor structurale, la implementarea reformelor economice și strategiilor naționale de dezvoltare.

  Sectorul bancar din Republica Moldova reprezintă soluția sigură pentru susținerea unei creșteri economice durabile atât din perspectiva resurselor financiare oferite, cât și din perspectiva promovării serviciilor  bancare moderne, cele mai bune practici internaționale, sporirii competitivității, întemeierii parteneriatelor de lungă durată, stimulării educației și culturii bancare în rândul populației.

  A fi un lucrător din domeniul bancar este o onoare și sunt convins că meseria pe care ați îmbrățișat-o a fost și este pentru Dumneavoastră o încercare permanentă a competențelor și profesionalismului, a onestității și responsabilității, a abilităților manageriale și spiritului de echipă. 

  Apreciez la justa valoare munca asiduă a specialiştilor din domeniul bancar și am certitudinea că Veți aplica toate cunoștințele pentru a demonstra și în continuare perseverență și responsabilitate în vederea formării unui echilibru financiar în societate, contribuind la dezvoltarea economiei naționale și raionale, în beneficiul fiecărui cetățean.

              Vă doresc sănătate, succese, optimism și noi realizări în activitate!

Cu deosebit respect
Viorel BABII, Președintele raionului Fălești

Dragi și iubiți copii !

iun1  În prima zi de vară celebrăm Ziua Internațională a Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea.

  Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate şi trebuie să-i preţuim şi  să-i educăm. Această frumoasă sărbătoare vine să ne reamintească nouă, maturilor, de responsabilitatea pe care o avem faţă de copii, căci  creşterea lor trebuie realizată cu multă iubire şi grijă părintească. Ei reprezintă cel mai mare capital pe care poate să-l aibă un popor, iar asigurarea unei copilării fericite și a sentimentului de securitate este o sarcină de prestigiu a oricărei societăți.   

  Copiii sunt bogăția și viitorul nostru, de aceea cu cât mai multă grijă, atenţie şi afecţiune investim în ei, cu atât mai fericiți vor fi și un viitor mai prosper vor avea.

  Copilăria este oaza inocenței și a sincerității. E o lume aparte, miraculoasă, care,  aidoma unui foc uitat nestins, se poate aprinde oricând în noi.

  Cu ocazia acestei minunate sărbători vă aduc cele mai sincere și calde urări de bine. Vă doresc să aveți parte de sănătate, multe bucurii, realizări frumoase și o copilărie fericită alături de părinți și de cei care vă iubesc.iun2

  La mulți ani tuturor copiilor şi tuturor părinţilor! Să vă bucuraţi de copiii voştri, iar copiii, la rândul lor, de părinți și de toată lumea care-i înconjoară.

  La 1 iunie începe și vacanța de vară și Vă urez tuturor vacanță veselă, energizantă, plină de peripeții emoționante, după care să intrați entuziasmați  în lumea cunoștințelor.

La Mulți Ani și copilărie fericită tuturor!

 

Cu profund respect

Viorel BABII, Președintele raionului Fălești