i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

Stimați funcționari publici!

  flori msg  Acum 6 ani  în Republica Moldova a fost instituită sărbătoarea profesională Ziua funcționarului public, ca urmare a conștientizării rolului și importanței majore a activității funcționarului public. Această semnificativă sărbătoare, marcată anual la 23 iunie, reprezintă nu doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, dar un bun prilej de apreciere a muncii pline de dăruire, depuse de funcţionarii publici spre binele cetăţenilor noştri, dar şi de reflecţie asupra importanţei unui serviciu public de calitate în consolidarea statului cu instituţii puternice. Capacitatea instituţiilor publice este generată de responsabilitatea, eficiența, transparența şi profesionalismul de care dați dovadă cu aspiraţii spre performanţe şi schimbări pentru cetățeni în scopul asigurării unei guvernări eficiente.

    Munca funcționarilor publici este necesară și importantă  pentru oameni, de la gândirea și elaborarea politicilor publice, menite să ofere soluții sistemice pentru dezvoltarea fiecărui sector, până la implementarea acestor politici și asigurarea bunei administrări a serviciilor publice.

  Activând în instituțiile publice permanent manifestați spirit creator și de inițiativă, perseverență, profesionalism, dăruire de sine și înaltă responsabilitate față de exercitarea atribuțiilor de serviciu, reușiți să consolidați capacitățile și potențialul serviciilor publice, să făuriți lucruri frumoase și importante în domeniile gestionate, care, bineînțeles, nu sunt trecute cu vederea, fiind răsplătite cu discernământ prin recunoștința și stima din partea cetățenilor.

   Și în acest context, exprim ferma convingere, că aceste nobile calități civice și profesionale, care vă caracterizează, armonia și colaborarea, devotamentul și consacrarea cu plenitudine misiunii de funcționar public, atitudinea grijulie, receptivă, nepărtinitoare față de oameni vor domina și în continuare, contopindu-se în mod firesc cu sensul demnității Dumneavoastră.

  Fie ca această sărbătoare să vă inspire idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămâneţi deosebit de importanţi pentru societate şi eficienţi ca funcţionari publici.

  Efortul  Dumneavoastră pe care îl depuneți în serviciul public reprezintă un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, iar spiritul de autoperfecţionare de care dați dovadă zi de zi contribuie la realizarea celui mai important obiectiv – fortificarea statului Republica Moldova și activitatea competentă în interesul cetățenilor.

Cu înaltă considerațiune,
Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești

med farmMultstimați lucrători medicali și farmaciști!

 Luna iunie amintește totdeauna despre importanța meseriei Dumneavoastră, marcând la nivel republican, în a treia duminică Ziua Profesională a Lucrătorului Medical.

 Instituirea acestei sărbători profesionale prin Hotărîre de Guvern, la fel ca și reformele de ultimă oră care se realizează pe segmentul sănătate denotă atitudinea constructivă a structurilor de stat față de ocrotirea sănătății populației.

zf 18 Familia este spaţiul şi timpul care oferă calităţile, puterea şi liniştea atât de necesară pentru a avea o societate dezvoltată. Fiecare familie e deosebită în felul său, cu propriile bucurii şi dileme, aspiraţii şi cu o formulă aparte a fericirii. Menirea noastră este să oferim toate condiţiile necesare ca fiecare familie să-şi găsească cheia spre propria realizare şi fericire. Familia este primul cerc de motivaţie pentru fiecare.

 Aceasta înseamnă educaţie, calităţi şi suport în momentele dificile”. În acest context țin să menționez că celebrarea Zilei Internaționale a Familiei este încă un prilej pentru a decide, fiecare în parte, cum putem face familia mai puternică. Fericirea familiilor este indicatorul unei societăţi care se dezvoltă. 

 De aceea mulţumesc tuturor celor care au contribuit la creşterea şi educaţia unei societăţi sănătoase, inteligente, puternice, iubitoare, respectuoase şi cu aspiraţii de mare altitudine.  Vă urez familii împlinite cu copii şi părinţi sănătoşi, realizări frumoase, pace şi linişte sufletească tuturor. Totodată, să nu uităm că răspunderea şi solidaritatea față de familie, copii și părinți urmează a fi în continua creștere datorită evoluției problemelor și necesităților cu care ne confruntăm zi de zi.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

ziua europei Dedicată istoriei unui continent, Ziua Europei este serbată deja 23 de ani în această parte a lumii. Continentul european a dăruit mapamondului un model de cultură, de civilizație, de dialog și colaborare pentru binele comun. Deci, Ziua Europei marcată la 9 mai ca urmare a deciziei liderilor Uniunii Europene întruniți la Milano în 1985 este o sărbătoare a păcii și a unității. Anume la 9 mai 1950 semnarea „declarației lui Shuman” de către mai multe state pune bazele Comunității Europene, prezentată drept o federație care să promoveze valorile europene, întărind pacea în acest spațiu.

 Fie ca valorile declarate ale Europei – democrația, respectul față de demnitatea umană, egalitatea, libertatea, supremația legii și respectul tuturor indiferent de rasă, naționalitate, religie, culoare sau statut social să domnească în fiecare stat!

 Cetățenilor raionului le dorim să se pătrundă deplin de importanța valorilor europene, iar odată înțelese să le promoveze prin modul dumnealor demn de trai.

Iraida BÎNZARI
Președintele raionului Fălești