i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

Multstimați juriști!

fc Sărbătoarea profesională a Juristului îmi oferă un deosebit prilej de a Vă adresa cele mai sincere, călduroase și sublime omagii, însoțite de sincere expresii de înaltă apreciere și profundă recunoștință pentru activitatea vastă, nobilă și de supremă responsabilitate, pe care zilnic o desfășurați cu prisosință întru a da sens propriu noțiunilor de Stat de Drept și Supremație a Legii.

 Dumneavoastră sunteți acei care prin eforturi proprii, prestanță morală și profesională, intoleranța fărădelegii sub orice haină ar fi îmbrăcată aceasta - corupție, incompetență sau incapacitate, reușiți să asigurați cetățenilor accesul la o Justiție cu adevărat independentă, eficientă și transparentă.

 Societatea are nevoie de implicarea Dumneavoastră profesională plenară în vederea realizării scopurilor propuse, indiferent de domeniu, întrucât justiţia este imperativă oriunde şi oricând.

 În contextul sărbătorii Vă urez tuturor tenacitate și perseverență în prestigioasa activitate de promovare a Dreptului, Echității și Adevărului.

 Să aveţi permanent satisfacţia  îndeplinirii misiunii încredinţate, aprecierea cuvenită din partea celora, pe care îi ajutaţi şi călăuziţi întru triumful dreptăţii şi adevărului, aceasta fiind demonstrarea înaltei competenţe şi responsabilităţi a profesiei de jurist, sănătate, prosperitate, linişte sufletească şi armonie în casele Dumneavoastră.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

zli
 Toamna - anotimpul doldora de rodul podgoriilor, cînd se aştern frunze argintii pe cărările bătătorite, pașii ne poarta spre şcoală. Către ceea ce ne este de-o viaţă catedrala zbuciumului şi a frămîntului pentru a semăna lumină ocrotitoare şi a aduce încredere în ziua de mâine. Fiecare din noi păstrăm amintirea unui dascăl căruia îi spunem cu toată dragostea şi recunoştinţă “mulţumesc”, pentru lecţiile de demnitate, corectitudine şi responsabilitate. Datorită învățătorilor noștri suntem ceea ce suntem.

Dragi profesori!

 ZIUA LUCRĂTORULUI DIN ÎNVĂȚĂMÎNT constituie un minunat prilej de a Vă exprima recunoştinţa pentru dăruirea plenară în numele viitorului, efortul considerabil la făurirea potenţialului uman de mîine, responsabilitatea civică, dragostea nemărginită pentru copii, încredere în realizarea demersului educaţional.

 A le cultiva copiilor, adolescenţilor şi tinerilor sentimentul propriei lor valori, a-i face să fie capabili de a se bucura de performanţele societăţii în care trăiesc, asumîndu-și rol activ  în evoluţia ei, este misiunea profesorului.

 Este extrem de dificil a reda în cuvinte tot ceea ce înseamnă învățătorul în societate, dar cert e faptul că gratitudinea este incomensurabilă, dacă ne referim la menirea acestei categorii profesionale. Nu ne putem imagina nici măcar pentru o clipă modul în care ar arăta școala fără dumneavoastră, oamenii care aduceți echilibrul și cunoașterea în sufletul fiecărui copil. Oricine am fi, oriunde am activa, în această zi gîndurile se îndreaptă spre profesori, învățători, dascăli, spre oamenii pentru care copii sunt cartea lor de vizită.

 Toate florile recunoștinței, ale admirației și înaltei considerații sunt astăzi doar pentru Dumneavoastră, cei care purtați podoaba înțelepciunii și recunoștința din partea foștilor și actualilor discipoli. În pofida tuturor greutăţilor, profesorii rămân a fi cei de încredere piloni ai societăţii, deoarece întruchipează cele mai nobile valori — înţelepciunea, perseverenţa, încrederea în succes.

 Cu deosebite sentimente de respect, Vă adresez cele mai călduroase omagii cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, însoţite de sincere expresii de recunoștință şi mulţumire, pentru munca nobilă pe care o desfăşuraţi. Vă doresc clase pline de copii dornici de a parcurge, împreună cu dumneavoastră, traseul devenirii prin cunoaştere, formare, convingere şi afirmare.

 Să aveţi mereu parte de tihnă şi susţinere familială, trainică sănătate, energie, elan ascendent şi necontenită împlinire sufletească, generată de plăcuta senzație că, prin tot ce faceți, umpleți de sens existența numeroaselor destine umane, aduceți un aport veritabil în frumusețea și armonia lumii.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

Multstimați reprezentanți ai generației de vîrsta Înțelepciunii!

felicitare site

  Cu  prilejul  Zilei Internaționale a Persoanelor Vîrstnice.

  Vă adresăm un mesaj de felicitare, Vă urăm să Vă bucurați de cele mai frumoase daruri ale vieții: sănătate, împlinire sufletească și dragostea celor apropiați.

  Chiar dacă viața nu întotdeauna V-a hărăzit un destin ușor, prin experiență și diplomație omenească, înfruntați cu demnitate și dăruire deplină toate greutățile, rămînînd fideli cauzei căreia V-ați consacrat.

  Rămîne doar cu plecăciune să admirăm energia, luciditatea, înțelepciunea, asprimea deopotrivă cu blîndețea, demnitatea, bărbăția și chipul Dumneavoastră, care s-au creat pe parcursul anilor.

  Chemîndu-vă la viața activă Vă urăm încă o dată multă sănătate, fericire, belșug și liniște sufletească. Iar întreaga societate să vă răsplătească din plin cu multă căldură, stimă și respect pentru truda depusă pe altarul raionului.

  Iraida BÎNZARI
  Președintele raionului Fălești 

 A devenit deja o tradiție frumoasă de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie, sărbătoarea profesională a angajaților din domeniul protecției sociale a cetățenilor Republicii Moldova.

 Sărbătoarea ne oferă un prilej în plus să evaluăm și apreciem munca pe care o profesați zi de zi. Aceasta este activitatea nobilă, în rezultatul căreia cele mai dezavantajoase pături ale societății beneficiază de susținere, sprijin și asistență necesară pentru a depăși situațiile de criză din viață. Dumneavoastră sunteți acei, care zilnic mergeți în familiile din comunitate pentru a promova valorile familiale și a acorda ajutor pentru prevenirea sau depășirea riscurilor sociale ale acestora.

 Totodată înțelegem destul de bine că domeniul în care activați nu prea are parte de răgaz în privința celor obținute, pentru că oricât nu s-ar întreprinde, tot atât de mult sau poate chiar mai mult urmează de realizat.

Stimaţi ofiţeri, subofiţeri, soldaţi şi angajaţi civili,
militari în rezervă ai Armatei Naţionale

 Tradițional la 3 septembrie sărbătorim Ziua Armatei Naționale-ziua acelor eroi care își îndeplinesc sarcina constituțională de apărare a patriei.

 Este o deosebită onoare de a vă transmite aprecierea  faţă de dăruirea şi profesionalismul cu care, dumneavoastră – militarii de toate gradele aflaţi în slujba ţării, vă îndepliniţi serviciul.

 Creată la cîteva zile de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Armata Naţională a fost și continuă să fie unul dintre pilonii statalităţii noastre. Astăzi, după 27 de ani, misiunea armatei a rămas aceeaşi, apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

 Cu certitudine putem spune că Armata Naţională, mai întîi de toate, este o şcoală a patriotismului, a dragostei şi respectului cetăţeanului pentru neamul şi ţara sa. Serviciul militar mai este şi un bun prilej pentru dezvoltarea culturii fizice, etice şi morale a tinerii noastre generaţii, este un examen de maturitate şi de atitudine caritabilă faţă de toţi cetăţenii ţării. În cadrul Armatei Naţionale se educă responsabilitatea civică, modul de convieţuire şi conlucrare a reprezentanţilor tuturor etniilor care alcătuiesc naţiunea moldovenească.

 În aceste momente de sărbătoare, adresez sincere felicitări întregului personal civil şi militar, cadrelor militare în rezervă, precum şi tuturor veteranilor de război. Vă doresc multă sănătate, prosperitate, realizări şi succes în nobila misiune de apărare a Patriei!

 Cu profund respect,

Iraida Bînzari
Preşedintele raionului Făleşti