Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Multistimate Doamne!

  În acest început de primăvară, când suflul renașterii naturii se îngeamănă firesc cu farmecul sublim al feminității, Vă adresez sincere felicitări cu prilejul frumoasei sărbători a femeilor din întreaga lume - 8 Martie.

   Pentru că sunteți cele care înseninați zilele celor dragi, care dați lumii mai multă frumusețe, pentru că sunteți cele mai puternice și mai hotărâte, meritați pe deplin toata  admirația și dragostea celor dragi.

  Cu profund respect, Vă aduc în dar cele mai alese buchete îmbinate din florile sentimentelor de recunoştinţă, mândrie, dragoste şi adâncă revelaţie pentru firea Dumneavoastră dătătoare  de viaţă, conștientizând, că femeia este izvorul formării şi dezvoltării personalităţii umane.

  Cele mai alese cuvinte nu au puterea să cuprindă imensitatea valorilor, dimensiunea rostului Femeii pe Pământ.

  Apreciez înalt aportul pe care-l aduceți la făurirea binelui nostru comun în toate domeniile: social, economic, sănătate, agrar. Ne mândrim de faptul, că, oriunde aţi munci, demonstraţi mult curaj şi perseverenţă, abnegaţie şi responsabilitate, spirit creator şi de iniţiativă, ireproşabilă poziţie civică.

  Vă doresc multă sănătate, prosperitate, realizări frumoase și să fiți necontenit prețuite și apreciate la justa valoare, inspirate de armonia căldurii sufletului și gândurilor senine, învăluite de tot ce este mai frumos, drag și scump ființei umane

 

Cu deosebită consideraţie,

 Sergiu FÎNTÎNA,
                                                                                 Preşedintele raionului Făleşti

Stimați primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală

zal Cu prilejul Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală, sărbătoare ce o marcăm anual la data de 1 februarie,  Vă adresez alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate,  exprimându-mi întreaga gratitudine pentru conlucrarea, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi.

 Instituită la inițiativa reprezentanților autorităților publice locale întru recunoașterea importanței și valorii activității autorităților administrației publice locale, în asigurarea autonomiei locale, în procesul edificării unui stat democrat și aprecierea rolului deosebit al reprezentanților autorităților publice în soluționarea problemelor cetățenilor și dezvoltarea social-economică și culturală a comunităților.

 Vă doresc să fiți demni de înalt respect și apreciere pentru munca nobilă pe care  o desfășurați întru binele  făleștenilor, să Vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa cetățenilor.

 Realizări frumoase în activitatea profesională, putere pentru continuarea activităților  pe care le faceţi cu dăruire pentru cetățenii și  comunitățile raionului.

 Cu respect și înaltă considerațiune,
 Sergiu FÎNTÎNA,
 Președintele raionului Fălești

znc 15 01  Ziua Naţională a Culturii, sărbătorită la 15 ianuarie, ne oferă o prielnică ocazie de a determina încă o dată rolul culturii în consolidarea spirituală a societăţii, promovarea şi păstrarea valorilor umane şi etno-culturale ale neamului nostru.

  Consemnarea acestei sărbători este prilejuită de marcarea zilei de naştere a marelui poet al neamului, Mihai Eminescu, opera căruia este o dovadă a vocaţiei internaţionale a culturii noastre, în această zi de o semnificaţie majoră pentru conştientizarea rolului culturii în societate. Cuvintele marelui poet sunt ca niciodată actuale „Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură».

  Citatul eminescian conţine un imperativ care ne îndeamnă pe fiecare din noi să fim mai aproape de idealul de făuritori de cultură, mai aproape de ceea ce ne leagă pe toţi într-un gest unic de solidaritate umană şi comuniune naţională.

  Stimaţi lucrători din domeniul culturii, cu sărbătoarea Dumneavoastră profesională Vă adresez cele mai sincere felicitări, expresii de profundă recunoştinţă şi apreciere a nobilei Dumneavoastră activităţi.

  Graţie abnegaţiei, perseverenţei şi devotamentului ce-l manifestaţi, contribuiţi la formarea unei ambianţe sociale sănătoase, fără de care nu poate domina bunăstarea, prosperitatea, înţelegerea şi chezăşia succesului. Vă doresc tuturor multă sănătate, energie creatoare, să fiţi mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza visele, năzuinţele şi aspiraţiile.

Cu înaltă considerație,
Sergiu FÎNTÎNA,
preşedintele raionului Făleşti

Mult stimați cetățeni ai raionului Fălești!

  Sunt clipe numărate până când anul 2019 va trece în istorie. Ultimele zile ale anului 2019 sunt gata sa treacă prin clepsidra timpului şi-mi oferă frumosul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi alese urări de bine cu ocazia Anului Nou!

  Încheiem încă un an plin de evenimente și activități, care ne-au adus satisfacție și bucurie, realizări socio-economice relativ bune, un an în care am avut oportunitatea să fim alături de familii și să ne bucurăm din plin de orice clipă.

   În pragul sărbătorilor de iarnă, perioada în care facem un bilanț asupra trecutului, al prezentului și, cel mai important, asupra posibilității în care putem construi viitorul, un viitor în care dialogul și cooperarea să fie puncte de reper la rezolvarea problemelor și la consolidarea unei comunități prospere și unite.

  În acest context, adresez sincere mulțumiri consilierilor raionali, primarilor localităților și partenerilor pentru colaborarea strânsă din acest an întru executarea obiectivelor trasate, angajaților din instituțiile publice pentru prestarea serviciilor de calitate, agricultorilor pentru obținerea roadelor îmbelșugate, agenților economici pentru contribuția substanțială la dezvoltarea economică a raionului, asociațiilor obștești care se implică la organizarea și desfășurarea acțiunilor de caritate și voluntariat. Nimic din ce am realizat nu ar fi produs o satisfacție atât de mare, dacă nu am fi avut susținerea și ajutorul Domniilor Voastre.        

  Zilnic am muncit împreună pentru a realiza obiectivele propuse, pentru a depăși momentele dificile și pentru a aduce frumosul, modernul în comunitățile noastre și speranța în sufletele fiecăruia.
   Ne apropiem cu pași grăbiți de sărbătoarile de iarnă,  Anul Nou și Crăciunul pe stil vechi și de ziua în care vom întoarce prima filă a anului 2020.

  Vă îndemn să fiți cu adevărat plini de înțelepciune și nu lăsați să treacă pe lângă Dvs. șansa de a Vă bucura de reînvigorarea sufletului și a spiritului. Lăsați bunătatea, generozitatea,compasiunea, omenia și dragostea să Vă cuprindă și să Vă însoțească în anul 2020.

  Fie ca în anul care vine să  gândiți doar pozitiv, să aveți dorința de a munci și ajunge unde râvniți, de a iubi și Vă dărui cu mai multă căldură celor din preajmă!

  Doresc ca cetățenii raionului  Fălești să fie fericiți și împliniți, să Vă dezvoltați profesional și să aveți perspective,  pace în casă și belșug pe masa!

  Cu înaltă considerație,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești