Stimați  conducători auto și drumari!

img drum  Consemnată anual în ultima duminică a lunii octombrie “Ziua automobilistului și a drumarului”, îmi oferă plăcutul prilej de a Vă transmite cele mai sincere urări de bine şi prosperitate tuturor lucrătorilor din domeniu.

  Industria automobilelor și a drumurilor a devenit o ramură importantă, o verigă importantă în economia ţării, drumurile moderne şi infrastructura accesibilă sunt o carte de vizită a oricărei ţări. Dezvoltarea localităţilor, promovarea turismului, soluţionarea problemelor sociale şi creşterea economică per ansamblu pot fi posibile având la bază sisteme de comu­nicaţii moderne şi drumuri bune. În acelaşi context nu pot fi neglijate nici serviciile de transport, care reprezintă un element vital al  activităţii de producţie şi comerţ, dar şi pentru viaţa de zi cu zi a populaţiei.             

  Meseria pe care v-ați ales-o presupune multă dăruință, flexibilitate și calitate.

  În ultimii ani se observă o reabilitare și modernizare a drumurilor, sînt realități dar și tendințe actuale care ne fac să sperăm la o viață mai sigură pentru noi, dar și obținerea satisfacției profesionale pentru dumneavoastră.

  Ne exprimăm recunoștința profundă conducătorilor auto, drumarilor, mecanicilor, inginerilor, proiectanților, tuturor celor care prin munca lor oferă confort și protecție a pasagerilor și transportului. 

  Vă doresc sănătate,  noi realizări de producție și, bineînțeles, autostrăzi netede, conducere în siguranță și lumina verde a semaforului!

  Fie ca fiecare zi să vă aducă doar bucurie, liniște și întotdeauna o dispoziție bună!

 Cu respect,
Președintele raionului Fălești
Viorel BABII

Stimați juriști!

Ziua jurist     Anual, la 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului.
   
Cu ocazia sărbătorii profesionale, adresez sincere felicitări tuturor celor care îşi dedică activitatea servirii devotate a Adevărului, în scopul consolidării legalităţii şi creşterii autorităţii Legii.   
    Juriştii au avut şi vor avea permanent un rol crucial în garantarea principiului constituţional potrivit căruia Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.
    Ziua Juristului comportă semnificaţii deosebite pentru instituţiile şi profesioniştii care contribuie la realizarea actului de justiţie, asigurînd funcţionarea principiului supremaţiei legii – pilonul de bază al statului de drept.
    A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă şi o muncă grea, căci finalitatea activităţii trebuie să fie Adevărul, Dreptatea şi Echitatea.
   Cu acest prilej, Vă transmitem urări de sănătate, prosperitate,  succese în plan profesional la realizarea marilor idei de Dreptate şi Libertate.

Cu înaltă considerație,
Radu ROMAN, Vicepreședintele raionului Fălești

Stimați lucrători poștali!9 octombrie 1

  Sărbătoarea profesională – Ziua Mondială a Poștei și a Lucrătorului Poștal, îmi oferă un frumos prilej de a  adresa sincere felicitări și urări de bine tuturor lucrătorilor din domeniul poștal.
  9 octombrie este ziua pe care comunitatea internațională a dedicat-o muncii poștașilor.
  Ziua mondială a poștei a fost declarată de Congresul Uniunii Poștale Universale, desfășurat la Tokyo, în Japonia, în 1969. 
  Scopul marcării acestei zile este de a conștientiza rolul sectorului poștal în viața oamenilor și a societăților de afaceri, contribuția sa la dezvoltarea socială și economică a țărilor, are menirea să încurajeze statele membre ale Uniunii Poștale Universale să întreprindă programe prin care să transmită mesajele lor și să facă cunoscute activitățile proprii în rândul publicului și a mass-media la nivel național.
  În prezent, serviciul poștal este o parte importantă a vieții de zi cu zi a fiecărei persoane și reprezintă în lumea contemporană suportul necesar pentru o comunicare fără frontiere, libera circulație a ideilor și dialogul între oameni și cultură.
  Vă doresc multă sănătate,  realizări frumoase atât pe plan profesional cât și personal.

  Cu înaltă considerație,  
 
Radu ROMAN, Vicepreședintele raionului Fălești

Dragi profesori!zp1

  În una din frumoasele zile ale toamnei, sărbătorim Ziua profesorului, ziua în care, tradiţional, vă adresăm, sincere urări de bine, de sănătate şi de împlinire.

  Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Dumneavoastră sunteţi cei cu care, fiecare dintre noi, a început lecţia vieţii.

zp2  Profesorul este cea mai responsabilă și primordială profesie. El este cel ce deschide universul cunoștințelor elevilor, ce contribuie la dezvoltarea capacităților acestora, prezintă modelul demn de urmat. Contribuția dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială. Aţi fost şi rămâneți promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor. Datorită talentului şi măiestriei Dumneavoastră ajungeţi la inimile elevilor şi discipolilor și de  Dumneavoastră depinde cum va arăta societatea noastră în viitor.

zp3  Fie ca orice zi școlară să desemneze o nouă experiență, să fiți uluiți de succesele considerente  și respectul elevilor. Chiar și cele mai sumbre zile să vă inspire pentru noi realizări, să serviți o sursă continuă de inspirație pentru discipolii dumneavoastră.

  Vă mulțumim pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru  creşterea şi educarea tinerei generaţii.

  Să aveți parte de  elevi motivaţi, curioşi şi recunoscători.

  Cu profund respect,
  Roman RADU,  Vicepreședintele raionului Fălești

suflet de floare  Consemnată  anual în a treia duminică a lunii septembrie,  „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”, îmi oferă plăcutul prilej să Vă  transmit sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activează în acest domeniu. Îmi exprim întreaga recunoștinţă pentru eforturile Dumneavoastră în deservirea și consilierea socială a populaţiei, pentru implicarea, dăruirea de care daţi dovadă și pentru suportul continuu pe care îl acordaţi zi de zi familiilor și copiilor  din raionul nostru.

  Prin munca asiduă pe care o depuneţi în slujba comunităţii, Dumneavoastră sunteţi cei care aduceţi o contribuţie considerabilă în asigurarea bunăstării populaţiei și asigurarea condiţiilor necesare pentru a trăi o viaţă decentă acasă, alături de cei dragi, implicînd  în munca zi de zi valori fundamentale cum ar fi: încrederea, bunătatea, respectul, iubirea de oameni, prietenia, echitatea socială, competenţa și integritatea profesională.

  Prin implementarea eficientă a politicilor sociale, oferim astfel rezultate  în reducerea sărăciei, în formarea unei forţe de muncă sănătoase și nu în ultimul rând a unei ţări  care se bucură de bunăstarea socială.

  În acest scop, vom sprijini și îmbunătăţi și în continuare abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social, ceea ce le va permite să-și îndeplinească la cel mai înalt nivel  performanţele lor profesionale.

  Vă urez multă sănătate și forţe suficiente pentru a putea fi alături de cei pentru care sunteţi sprijin și speranţă. Dumneavoastră sunteţi persoanele cărora bătrânii le împărtășesc amarul și înţelepciunea, copiii rămași fără îngrijire părintească Vă împărtășesc bucuriile și tristeţile, familiile în dificultate Vă împărtășesc nevoile zilnice, dar și lecţiile de viaţă despre rezistenţă și perseverență …

         Sunteţi omul de suflet, care îi ascultă și le alină durerea. 

Cu deosebit respect,

Viorel Babii, Președintele raionului Fălești